Позиция на Обединението на жените-социалистки в Сливен

Те изразяват своето възмущение от „новаторското” виждане на новия социален министър Зорница Русинова за детските надбавки

По повод излязлата в някои медии информация за „новаторското” виждане на новия социален министър Зорница Русинова за детските надбавки в България, жените-социалистки в Сливен категорично заявяваме своето притеснение и възмущение. Недоумение за нас буди позицията, че детските надбавки ще се получават само от най-нуждаещите се. Припомняме, че такава е и досегашната практика, и дебатът по-скоро трябва да е във връзка с отпадането на подоходния критерий, който ощетява стотици семейства, внасящи осигуровки и данъци. В момента реално точно те издържат голяма група майки, които имат единствено функцията раждане.

Министърът заявява, че подпомагането на работещите в България не трябва да става само с парични помощи. Те, и социалното подпомагане оттук нататък ще се насочват към хората, които най-много имат нужда, а всички останали ще бъдат подкрепени с други инициативи. И то какви!

Една от тях е да се изграждат детски кътове и занимални по проект „Красива България”. Считаме, че наличието на площадки, кътове и паркове е отговорност и задължение на всяка община или област! Това не е мярка, която може сериозно да стимулира раждаемостта и положителния прираст на нацията.

Майките с високи доходи и ценз така или иначе се връщат рано на работа и не разчитат на помощ от държавата, но е недопустимо да се отнема правото на всяко българско дете да бъде равно пред Закона, както казва и Конституцията.

Данъчните облекчения, които бяха направени миналата година за работещите семейства с деца бяха смешни – 20 лева за цяла година. Някой може ли да твърди, че това е сериозна подкрепа от държавата? Ако има воля за данъчни облекчения, нека те да се изразяват в приспадане на стойността на една детска надбавка от данъка върху трудовото възнаграждение на родителя всеки месец. Това е помощ и адекватно отношение към отговорните родители и данъкоплатци. Това е подкрепа на хората, които развиват и поддържат държавата.

Помощите, единствено и само за трайно безработни и постоянно раждащи не ги стимулира за личностно развитие и трудова заетост. Жените социалистки – Сливен считаме, че държавата трябва да насочи своите усилия към превенция и ограмотяване на маргинализираните групи на тема ранна раждаемост, родителска и социална отговорност, и социализация. Неглижирането на тези проблеми и рестрикциите няма да доведат до справяне с демографската криза в България, напротив – ще я задълбочат.

Припомням едно добро предложение, направено от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ в парламента за промяна в Закона за ДДС, което управляващото мнозинството отхвърли. Предложен бе по-малък налог за бебешки храни и стоки, помощни средства, приспособления и съоръжения, детски седалки за автомобил, доставка на услуги за домашна помощ и гледане на деца.

Държавата към момента не показва да има волята да се справи с демографската криза, не показва адекватна грижа към българското дете.

Жените-социалистки в Сливен се обявяваме против това да бъдат отнети правата на майките, които съвестно допринасят за бъдещето на държавата.

Надяваме се, че изказването на министър Русинова действително е плод на моментно объркване или шега, както се обяснява в днешното опровержение на министерството, а не на реални намерения!

Ние ще следим дали се спазват поетите ангажименти в тази посока, за да няма ощетени български семейства.