Общинските съветници от БСП в Нова Загора се обявиха против приватизацията на общинската болница

Позиция на групата общински съветници на БСП от Общински съвет - гр.Нова Загора

Групата общински съветници на БСП от Общински съвет - гр.Нова Загора се обявяваха категорично против приватизацията на общинската болница МБАЛ "Света Петка Българска"  ЕООД. В своята позиция социалистите заявяват, че отстояват запазването на болницата, която обслужва  40 хил. души. „Считаме, че правото и достъпът до здравна помощ и услуга е първостепенна грижа на държавата и намесата на каквито и да е частни интереси ще влоши достъпа до такава”, пишат още социалистите. 

Пълният текст на позицията: 

Групата общински съветници на БСП от Общински съвет - гр.Нова Загора се обявяваме категорично против приватизацията на общинската болница МБАЛ "Света Петка Българска"  ЕООД, защото смятаме, че грижата за живота и здравето на хората трябва да е на държавата. Ние, като група общински съветници, винаги сме отстоявали позиция по запазването на болницата, която е обслужвала гражданите на нашата община  - наброяваща  40хил. души.

Относно предложението за решение на предстоящото Заседание на 31.01.2018г. на Общинския съвет за приемане на Годишен план за приватизация на общинската собственост за 2018г. и откриване на процедура за приватизация на МБАЛ "Света Петка Българска" ЕООД, гр.Нова Загора считаме, че правото и достъпът до здравна помощ и услуга е първостепенна грижа на държавата и намесата, на каквито и да е частни интереси, ще влоши достъпа до такава. 

Нашата позиция е, че в никакъв случай нито държавата, нито община-Нова Загора, имат право да абдикират от задълженията за грижа, за здравето и живота на хората от малките населени места.

 


Група общински съветници на БСП , Общински съвет-гр.Нова Загора

 

Ирина Аврамова

Пепа Беева 

Георги Драгиев

Мария Петкова

Димитър Бънов