Минко Минчев: Избираме кмет не само да брои стотинките, а да е и социално чувствителен

Окт 21, 2019 СЛИВЕН Новини Избори 0 226

21.10.2019 г.

„Няколко пъти досегашният кмет Стефан Радев изтъкна колко пари е оставил в общинската хазна, но пропусна да каже основното - че това са част от парите по облигационния заем, изтеглен от него, които ще се връщат в следващия мандат, както парите на второстепенните разпоредители, училищата и градините. Не е вярно и това, че през 2015 г. ГЕРБ са заварили общината без пари. Сам Радев е заверил с подписа си баланса, който показва, че наличните пари по банкови сметки в края на 2015 г. са в размер на 7 444 000 лв., а не както твърдят – 150 000 лева. Стоя зад тези твърдения с документи и с екпертизата си“.  Думите са на Минко Минчев, доктор по икономика, преподавател и кандидат за общински съветник на Сливен от БСП.

Минчев показва, че общинският дълг е в границите от 40 - 50 млн. лева и след „оздравяването“  на общината. 28 050 000 лева са дължими по облигационния заем, 20 милиона лева са и текущите задължения. „Всеки кмет ще трябва да се съобразява с тази картина, но важен е управленският подход. През миналия мандат 2011-2015 г. гражданите не усетиха финансовите проблеми нито в социалната сфера, нито в образованието, нито в културата. Не че не е имало такива, но общината успяваше да осигури нормалните дейности, както и съфинансирането по европейските проекти. Само то беше в размер от над 12 милиона лева. Издължаваха се пари и на кредитори, данъците не се промениха през целия мандат“, припомня икономистът.

Във връзка с Облигационния заем Минчев каза: „Незавсимо, че досегашният кмет пропагандира тезата за намалените лихви, като обем те не се променят съществено, като за целия период платимите лихви се увеличават с над 4 млн. лева при най-добрия за общината лихвен процент от 2,433%.  Имаме общ обем на лихвата за 15 г. от 5 400 000 лева."

В разговора за финансите на общината той припомни още, че като кмет Кольо Милев завежда дела за доказване на претенциите на кредиторите, за да предотврати общината и нейните граждани да плащат за некачествена или несвършена работа. „В сегашния мандат община Сливен е признала дълг към кредитори, които преди това при Милев не е признавала и е водила дела. Сега изведнъж делата се прекратяват, дълговете се признават, изплаща се една част от тях. Това само доказва, че голяма част от дълговете към физически и юридически лица завършват със съдебни споразумения за поемане на дълг, който разсрочено община Сливен ще изплаща след 2020 г."  

Големият проблем според Минчев е, че отиващото си управление е нямало ясни икономически цели. „Избираме кмет и Общински съвет не само да броят стотинките. Избираме ги  с дейността си да създадат условия за икономически растеж, да има  баланс между икономическо развитие, образование, култура и социални дейности “, казва той.

По думите на Минчев трябват практически действия по привличането на капитали и инвестиции. „Имаме План за развитие на община Сливен 2014-2020 г. 6 години след приемането му се вижда пълно неглижиране. За първите 5 години, 4 от които управлява  ГЕРБ, само 5 проекта са напълно реализирани. По 43 проекта не е започната работа въобще. 5 от проектите са отпаднали, между тях за Сливенски минерални бани и публично-частен проект за реконверсия на летище „Сливен“ в мултифункционален спортен комплекс за екстремни спортове и състезания.

Минчев вижда развитието на общината в търсенето на обществен и политически консенсус, за да се осъществи преходът на общинската икономика към ускорен икономически растеж при ограничени ресурси, така че да намалеят неравенствата и общината балансирано да развива образование, социална сфера, култура и спорт. Другото важно за него е, решенията на Общинския съвет за разпореждане с големи материални и финансови активи задължително да се вземат след оценка на въздействието.