Д-р Събина Петканска: Работа, добри доходи, среда на живот, публични услуги, качествено здравеопазване и образование – така можем да преборим демографската криза

Окт 28, 2021 СЛИВЕН Новини Избори 0 573

28.10.2021 г.

 БСП има силна платформа за възраждане на икономиката и стабилен екип от експерти. 

БСП предлага и много конкретни реформи в социалната политика и грижата за децата на България, които заедно с икономическите реформи, ще спрат изчезването на българската нация и обезлюдяването на страната ни. 

Моята ангажираност в грижата за българските деца, тяхното здраве и реализация, за подкрепа на млади семейства, минава през работа по следните реформи: 

• Осигуряване на безплатни лекарства за деца до 14 годишна възраст, за което са необходими окоро 150 млн лв. годишно. 

• Намаляване на ДДС за детски храни.

• Прекратяване подмяната на българската култура и история и засилване на възпитателната функция на училището и детската градина в дух на традиционни национални ценности.

• Предоставяне на еднократна помощ при раждане - за първо дете 500 лв, за второ – 1000 лв., трето дете – 1500 лв, за всяко следващо по 200 лв. 

• Предоставяне на еднократна помощ в размер на 6500 лв. за всяко второ и трето дете на осигурени за минимум 24 месеца назад родители. 

• По-добри условия за отглеждането на деца чрез увеличаване размера на майчинството през втората година до размера на минималната работна заплата. От 380 лв. то да стане 650 лв. през 2021 г. 

• Еднократна помощ от 250 лв. в началото на учебната година за всички деца от I до IV клас. –120 000  деца. 

• За работещите родители - необлагаем минимум от 500 лв. месечно за всяко дете ненавършило 18 г. 

• Един учебник по предмет за всеки клас в цялата страна;

• Национална карта „Образование – икономика“, изработена от държава, общини и бизнес. На основата на стратегия за развитие на икономиката, държавата планира кадрите, подготвяни от професионалното и висшето образование, съобразявайки специалностите и учебното съдържание така, че да отговарят дългосрочно на потребностите на икономиката и пазара на труда по региони. 

• Повишаване на достъпността на висшето образование чрез усъвършенстване на системата за финансово стимулиране и кредитиране на студентите и докторантите в приоритетни за държавата професионални направления.