За нас

От създаването си Сливенската партийна организация заема едно от челните места в борбите на БКП против капиталистическата експлоатация и фашизма. Много поколения партийна кадри и известни работнически дейци от областта посвещават младостта и енергията си, отдават своите сили, талант и живот на делото на партията.

Град Сливен и неговият район са една от най- здравите крепости на БКП, където тя има своята естествена среда- многоброен, винаги борчески настроен и готов да отстоява класовите си интереси пролетариат. Голямото влияние на сливенските тесни социалисти, а след това на комунистическата партийна организация върху работниците от текстилната промишленост и останалите трудещи се в града и окръга е резултат от неуморната дейност на поколения пламенни борци, много от които благодарение на своите качества се открояват като партийни дейци от национален мащаб.

Сливенската партийна организация е вдъхонвител и организатор на смели борчески прояви, на героични стачни борби, на внушителни антивоенни, антифашистки и други демонстрации. Повече от десет години над Сливенската община се развява знамето на комуната. Изпълнявайки партийната общинска програма, сливенските общински съветници и партийната организация не само демонстрират възможностите на партията на българските комунисти да управлява, но и да води смела и последователна борба с конкретни мерки и действия в защита на интересите на широките трудещи се маси.

Вълнуващи страници от историята на Сливенската окръжна партийна организация са свързани с вдъхновеното посрещане на победата на Великата октомврийска социалистическа революция и ентусиазираните митинги в нейна подкрепа, с женските бунтове по време на Първата световна война, със Септемврийското въстание от 1923 г., със стачните борби на сливенските текстилци по време на икономическата криза, настъпила в 1929 г., с поредицата от убедителни успехи в изборните кампании и в борбата за единство на антифашстките сили през 30- те години и др.

Сливенските комунисти и стотици антифашисти и съмишленици на партията са в предните редици на антифашистката въоръжена съпротива през 1941- 1944 година. Много от тях дават живота си в името на победатанад фашизма.

            Истинските възможности на Сливенската окръжна партийна организация за организаторска и градивна дейност се разгръщат в годините на социалистическото изграждане на страната. Под ръководството на Окръжната партийна организация са постигнати забележителни успехи в социалистическото преобразяване на Сливенски окръг. Коренно променят облика си окръжният център- град Сливен, останалите градове и села на територията на окръга. Днес Сливенски окръг е динамично развиващ се край на социалистическа България, център на оживен стопански и културен живот. Неговото настояще и бъдеще са тясно свързани с революционните традиции на сливенската работническа класа и трудещите се от окръга, с героичните борби на сливенските комунисти против капитализма и фашизма. Тези традиции са извор на вдъхновение, на патриотично и интернационално възпитание на сегашните и бъдещите поколения.

 

                        Из „История на Сливенската окръжна организация на БКП“, ПАРТИЗДАТ, СОФИЯ, 1987 г.

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи