page sliven.bsp.bg kotel

Котел е разположен в котловина в Източна Стара планина. Община Котел е разположена в Югоизточна България на границата между Източна и Средна Стара планина с граници на Север - Община Омуртаг, Северозапад - Община Антоново, Запад - Община Сливен, Юг - Община Стралджа, Изток - Община Сунгурларе, Североизток - Община Върбица. Град Котел по последни данни от националното преброяване през 2001 г. е с население 7270 жители. Градът е разположен в малка живописна долина в източна Стара планина, на 527 метра надморска височина. Той се намира на 328 км източно от София и 49 км североизточно от Сливен. Площта на Община Котел е 858,1 кв.км. Релефът е планинско-котловинен с надморска височина от 300 до 1128 м. Климатът е умерено- континентален с влияние на планинската климатична област - снежна зима, прохладно лято и топла продължителна есен. Най-високото място е връх "Разбойна" с надморска височина 1128 м. Котел не е само място с величествена природа, свеж въздух и чисти планински води, но и важно културно-историческо средище. Наричат го “твърдина на българския дух”, “люлка на Възраждането”. Градът е родно място на много видни възрожденци: Георги Сава Раковски, Неофит Бозвели, д-р Петър Берон, Софроний Врачански, Гаврил Кръстевич, Алеко Богориди, Стефан Богориди и много други. Котел е град с красиви архитектурни образци от късното Възраждане и един от най-важните центрове на килимо-тъкаческото изкуство. Богатата история, възрожденската архитектура и красивата планинска околност привличат в този живописен планински град множество чуждестранни и български туристи.

Население на община Котел е 22040 души. Общината е относително слабо населена със средна гъстота на населението – 27,2 души на кв. км. Степента на урбанизираност на общината показва съотношението на градско към селско население 33,1 : 66.9 Жените са преобладаваща част от населението. Съотношението по полове жени към мъже е 10800 : 11180. Естествения прираст е отрицателен - / - 2,8 % / Лицата в трудоспособна възраст намаляват с всяка изминала година за сметка на застаряващото население. Раждаемост 11,6; Смъртност 12,6; Гъстота 27 души на кв. км.

Град Котел е разположен в средния дял на Източна Стара планина, в живописна котловина на важен в географско и комуникационно-стратегическо отношение проход. Пътят през прохода е определял съдбата на котленци и обуславял до голяма степен богатото историческо минало и място, което Котел заема в националната ни история. В самия град наличие на поселищен живот преди вековете на турското владичество засега не е открит, но неговите околности са били заселени още от древността. Археологическите проучвания в Котленския край установяват фрагменти на халколитна керамика, каменни тесли и брадви, кремъчни ножове от V — VI хилядолетие преди новата ера, а тракийските култови комплекси и скални гробници в местностите Чобрата и Талим Таш се отнасят към първото хилядолетие преди новата ера. На около 6 км южно от града се намира антична преградна стена при Демир капия /Желязната врата/, която е била свързана с крепостта Вида на едноименния връх. В подножието на върха е местността Гръцки дол, където според преданието са били разбити византийците от войските на хан Крум през 811 година и от Ивайло на 17 юли 1279 г. Средновековните крепости и селища в околностите на Котел като Козяк, Хайдут Върбан, Тича, Ачерас и други след удара на турските нашественици просъществували до края на XIVвек и споделили съдбата на повечето български твърдини — били разрушени и изоставени, а населението им потърсило по — сигурно убежище в дебрите на Балкана.Град Котел е заселен в началото на турското владичество от търсещите спасение българи от околните градове и села. Най — ранни сведения за селището, записано с името Казан Пънаръ, се срещат в Регистъра на тимари в Никополския санджак, съставен през 1486 г. Тогава Котел се числял към феодалното владение — тимар на спахията Муса и наброявал 53 къщи или домакинства.

 

Председател на Общински съвет - Мария Радославова Стоянова

Членове на ОбС на БСП:

 1. Бениамин Бюниеминов – с.Стрелци
 2. Денка Тодорова Атанасова –с. Мокрен
 3. Жечка Цонева Кръстева –с.Тича
 4. Иван Гавраилов Димитров – гр.Котел
 5. Иванка Иванова Рускова – с.Кипилово
 6. Иванка        Димитрова – с.Жеравна
 7. Иванка Стефанова Момчарова – с.Кипилово
 8. Иво Филипов Костов – с.Ябланово
 9. Койка Василева Милчева – с.Медвен
 10. Мария Добрева Хандърчева- Гр.Котел
 11. Мария Манева Каракушева – гр.Котел
 12. Мария Радославова Стоянова – гр.Котел
 13. Минчо Михайлов Каратьоргиев – гр.Котел
 14. Пенка Георгиева Филчева – с.Боринци
 15. Радка Мишхалакиева Вълчева – с.Мокрен
 16. Станка Василева Бойчева – гр.Котел
 17. Тодорка Михайлова Василева – гр.Котел
 18. Тотка Николова Аврамова –гр.Котел
 19. Христо Ников Христов –гр.Котел

 

Членове на ИБ на БСП  Котел:

 1. Мария Радославова Стоянова  - председател
 2. Тодорка Михайлова Василева – зам.председател
 3. Тотка николова Авламова – член
 4. Иван Гаврайлов Димитров – член
 5. Христо Ников Ников – член

 

Членове на  ОбКК на БСП – Котел

 1. Иванка Стоянова Кировска – председател
 2. Събка Александрова Канева – член 
 3. Велка Русева Русева – член 

Младежко обединение община Котел

Галина Петрова Дудекова - Председател 
 

 

 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи