page sliven.bsp.bg tvrditsa

Героична епопея за Твърдица се явяват годините 1278-1280. Това е време на сурово изпитание, на което е подложен твърдишкия дух и желанието да се защитава това кътче българска земя.
Три месеца византийската войска на Михаил Глава Тарханиот държал в блокада крепостта “Градището”. Византийският хронист  Мануил Фил в поемата си  “За военните подвизи на известния чутовен простатор”(1305 г) пише: ”От Преслав Глава премина с войските си в югоизточна посока,слезе по долината на река Тунджа ..., завзе Твърдица”.
Тук става голямо сражение между войските на Ивайло и византийците. Водачът събира предбалканските боляри: Стан от Загорието, Огнян Крънски и въглищаря Момчил. В местността “Ивайлови поляни”, близо до река Блягорница, Ивайло използва военна хитрост-наводнява твърдишките ниви, примамва византийската армия в тресавищата и я разгромява. В сражението загива пълководецът им Априн.
“Потекоха реки от кърви, плачове се проточиха до небето, огън опърли горите и стрели затъмниха слънцето” - пише съвременник на битката. В чест  на победата над византийците  твърдичани наричат една от местностите “Ивайлов дол” (днес “Ваела”).

Твърдица има богато  минало, затова говорят находките от пещерите, потулени в гънките на планината, от десетте племенни селища, в които са живели местните хора. Земята й крие неизследвани загадки на антични селища, некрополи и стражеви могили. Намерените експонати са доказателство, че е била населено място, играло важна роля във военностратегическо, икономическо и културно отношение, като се започне от ІV хилядолетие преди новата ера и се стигне до значението и в отбранителната система на страната през Средновековието.

Названието Твърдица произлиза от старобългарската дума твърдина (крепост, укрепление), и е свързано с крепостта, намираща се на 1.5 км северно  - "Градището". Изградена е по времето на траките, но е поддържана и доразвивана през ранновизантийска епоха, достига своя връх през ХІІ – ХІV век, когато става крепост – град при нужда за живеещото в котловината и планинската част на района население. Така, по времето на Втората българска държава се превръща във важна крепост на системата за отбрана, изградена по старопланинските проходи, по недостъпни места и проломите на   реките. Такива са Градището, северозападно от квартал Козарево, крепостта Шешкинград, отбранителните съоръжения на Кутра, “Зимника” и гребена, южно от местността “Нивищата”.И ако днес вековете са превърнали крепостите в руини, с едва забележими останки, то нейното име продължава да живее чрез града, построен от твърдичани. Тежка е съдбата на нейните синове, достойно бранили родното гнездо, отблъсквайки византийски  и османски набези. Четири пъти Филип Тотю е събирал четници от Твърдица, а Васил Левски на път за Елена отсядал у приятеля си поп Стефан Стойков. Османските жестокости са причина през 1830 година 143 твърдишки семейства да потърсят спасение в Русия, където намират свободна земя и свиват нова Молдавска Твърдица. Много твърдичани вземат участие в Старозагорското възстание от 1875 година, в кървавия Април 1876 г., във Владайското въстание.След Освобождението на България селището става общински център към Новозагорска околия на Старозагорски окръг. През 1896 год. се открива поща, 1908г. – медицинска служба, 1914 г. – читалище, 1919 г. работилница за олио, 1921 г. – цех за кожи. Следва изграждането на фабрика за амбалажни бурета и щайги, разработването и експлоатацията на рудниците за каменни въглища, разрастването на дърводобива, откриването на нови предприятия и фирми.
Празникът на Твърдица е на 14 октомври, Петковден - храмовия празник на църквата “Св. Петка”, построена в началото на XIX век.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО  НА БСП ТВЪРДИЦА

Бисер Йорданов Бойчев -    Шивачево
Ваня Дечкова Колева -    Твърдица
Златко Георгиев Мишинев -    Твърдица
Йордан Петров Крълев -    Твърдица
Катя Колева Дойчева -    Твърдица
Любомир Иванов Леонов -    Твърдица
Мария Георгиева Иванова -    Твърдица
Петко Стефанова Таранджиев - Твърдица
Станислава Христова Христова - Козарево

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА БСП ТВЪРДИЦА
Бисер Йорданов Бойчев -    Шивачево

Ваня Дечкова Колева -    Твърдица
Вера Атанасова Атанасова -    Шивачево
Гошо Ламбов Ламбов -    Оризари
Златко Георгиев Мишинев -    Твърдица
Иванка Данчева Славова -     Сборище
Йордан Петров Крълев -     Твърдица
Катя Колева Дойчева  -    Твърдица
Любомир Иванов Леонов -    Твърдица
Мария Георгиева Иванова -    Твърдица
Нина Петрова Георгиева -    Твърдица
Петко Стефанова Таранджиев -  Твърдица
Петко Тодоров Петков -    Шивачево
Райна Станева Вълчинкова -    Оризари
Станислава Христова Христова - Козарево
Тинка Стефанова Ракаджиева - Твърдица
Христо Димитров Стойков - Твърдица

ОБКК  НА БСП ТВЪРДИЦА
Стефка Бойчева -    Шивачево
Данка Петкова -    Твърдица
Татяна Бозева -    Твърдица

Младежко обединение община Твърдица

Даниел Йорданов Бойчев -    председател
Йордан Денев -     зам.председател
Силвия Желева Динева -     секретар
 


 

АнкетаВиж всички анкети

Видео

БСП в социалната мрежа

СъбитияВиж всички събития

Документи