Заробват община Смолян с необезпечена обществена поръчка за 4,5 милиона лева

Николай Мелемов наказва местния строителен бранш, като го лишава от достъп до общински обекти

В края на мандата общинската управа изненадващо обяви обществена поръчка за строителство за впечатляващата сума от  4 452 121 лева. Още по-впечатляващ е фактът, че в документацията е упоменато, че обектът на настоящата поръчка е без осигурено финансиране. Всички плащания по договора се извършват при постъпване на финансови средства в бюджета на възложителя по настоящото направление.

Става ясно, че до този момент липсва нужната сума в общинския бюджет за 2015 година. И никога не е имало такива средства за текущ ремонт на улици и пътища в последните години. 

Според социалистите от Смолян няма я заложена и сумата, за която е сключен и сега действащият договор за ремонт на улиците. Според тях следва логичният извод, че тази обществена поръчка най-малкото е неморална и затова незабавно трябва да бъде прекратена. „Безочие е в нарушение на закона при липса на финансиране да се договаря изпълнител за такава сериозна сума за следващите две години, с което новата общинска управа ще бъде поставена в пълна безизходица. А бюджетът на община Смолян ще бъде разгромен”, смятат те.

По думите им сериозни възражения предизвиква и фактът, че поръчката е опорочена още в дадената методика за оценка. Впечатлението е, че или изготвилите и подписалите документацията за участие са некомпетентни, или съвсем умишлено са създадени условия за източване на общинския бюджет. 

Незаконосъобразно е и „Съобщението”, с което кметът Николай Мелемов на 31август 2015 година заявява, че няма да отваря офертите на обявената в процедурата дата 1 септември 2015 година. Едва тази седмица е пуснато ново съобщение, че отварянето на офертите ще бъде на 30 септември 2015 година от 8.30 часа. „Промяната на датата на отваряне не може да се извърши със „съобщения“, тъй като това е изменение на сроковете, дадени в Обявлението в Регистъра на обществените поръчки в Агенцията по обществените поръчки, което е грубо нарушение на Закона за обществените поръчки. Не може да не се породи съмнение от „закъснението“ с цял месец за отварянето на офертите на кандидатите”, смятат смолянските социалисти.

 Поред тях предприетата процедура, в която няма никаква административна логика, възпрепятства възможността местни фирми да могат да извършват тези дейности, което би било възможно, ако те се възлагат в рамките на нормално отпусканите средства от бюджета на община Смолян. „Отново местните фирми вероятно ще бъдат канени само като подизпълнители „на половин цена“. Коректно и законно би било тази съмнителна обществена поръчка  „Ремонт на улици и пътища на територията на община Смолян” да бъде прекратена”, категорични са социалистите.