Мария Божкова: Младите в БСП поставят високи изисквания за компетентни оценки и адекватни решения

Радио Сливен Нет

На 8 и 9 февруари 2016 г. в град Хисаря се проведе семинар, в който взеха участие ръководството на НС на БСП, депутати от ПГ на БСП  ЛЯВА БЪЛГАРИЯ, евродепутати от левицата и коалиционни партньори. Гости на събитието бяха випускници на политическата академия на социалистите, които бяха подготвили презентация на тема „КАКВО ОЧАКВАТ МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ НОВИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ СЕЗОН“.  

Сред младите поканени бе и юристът от Сливен Мария Божкова. „Основната  цел в дискусиите бе преодоляване кризата на доверие към партията като изразител на интересите на народа“, коментира след семинара Мария Божкова. Тя представи своята теза, че въпросите и питанията в рамките на парламентарния контрол са основното  средство като опозиция „… БСП да бъде коректив на изпълнителната власт, доминирана от ГЕРБ и РБ. Провежданата от настоящото правителство политика провокира високо обществено недоволство. Ето защо избирателите, гласували за БСП, очакват бърза, адекватна и ефективна реакция срещу решенията и дейността на органите на изпълнителната власт, за да се почувстват защитени, да се убедят, че БСП отстоява техните интереси. Провежданите от управляващите партии политики в много от сферите на обществения живот генерират у хората напрежение, чувство за несправедливост и безсилие“, убедена е Мария. Сред акцентите в нейната презентация  са  били необходимите промени в законодателството в здравната сфера и социалната политика. „Огромен проблем е законотворчеството „на парче“. Непрестанно се предлагат и приемат изменения и допълнения в различни закони“, коментира юристът Божкова. Младите хора очакват законодателни инициативи в дух на социална справедливост, заяви тя. Такива са законопроекта за изменение на Закона за семейните помощи за деца, предвиждащ увеличаване размера на месечната добавка, полагаща се на семейства с деца с увреждания, и този за допълнение на Кодекса за социалното осигуряване, с който размерът на обезщетението за отглеждане на дете до навършване на 2- годишна възраст се обвързва с минималната работна заплата.  И в двата случая сумите са определени в твърд размер и не се коригират с промяната на МРЗ. И по двата законопроекта Комисията по труда, социалната и демографската политика в докладите си предлага на НС да НЕ ги подкрепи на първо гласуване. Ние очакваме, обаче, ПГ на БСП  да направи всичко по силите си парламентът да приеме тези законопроекти“, заяви Мария Божкова от името на младите социалисти.

Тя посочи и друг акцент: общественото недоволство от „нововъведенията“ на образователната реформа, като е убедена, че  в конкретния случай смяната на образователния министър няма да промени съществено ситуацията в сферата на образованието. Важна предпоставка за повишаване доверието на избирателите към народните представители е публичността на тяхната дейност, активната работа с медиите и гражданите. Нашите избиратели могат да формират адекватно мнение и отношение към определена политическа проблематика само, ако познават работата на политика, заяви още Мария Божкова.